Profesori pregătiți pentru o școală digitală

Proiectul Erasmus+ „Profesori pregătiți pentru o școală digitală”

Număr de referință: 2020-1-RO01-KA101-079039

Perioada de desfășurare: 28/12/2020- 27/10/2022

Suma finanțată: 42620 EUR

,,Profesori pregatiti pentru o scoala digitala” este un proiect Erasmus + de mobilitate a personalului inițiat de Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu”, ce are ca scop sustinerea procesului de modernizare a educatiei oferite de scoala prin elaborarea si pilotarea unei politici de învățare digitală cu un grup țintă reprezentativ pentru corpul profesoral (16 cadre didactice din 40), format la 4 cursuri europene, care va folosi o abordare inovativă și va extinde utilizarea TIC în procesul educativ, dezvoltând învățarea digitală cu roboti și table interactive, ca mijlioc de studiu atractiv si eficient, în perioada 28.12. 2020 - 27 .10.2022.

Obiectivele proiectului:

O1 Abilitarea a 4 cadre didactice din CA/CEAC în practicarea unui management eficient, prin preluarea și adaptarea de bune practici europene privind elaborarea și pilotarea unei politici digitale a Scolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” ,in perioada 2020-2022;

O 2 Dezvoltarea competențelor digitale pentru 8 profesori (3 învățători și 2 profesori pentru utilizarea instrumentelor web 3.0 în lecții/ 1 învățător și 2 profesori pentru utilizarea tablei interactive în lecții) pentru imbunatatirea aplicabilității tehnologiei în procesul de predare-învățare in vederea cresterii motivatiei elevilor de a invata,pana in iunie 2022.

O3 Cresterea gradului de utilizare a roboticii educationale in activitatile curriculare si extracurriculare prin utilizarea acesteia de catre cel putin 30 % din personalul scolii, intr-o perioada de 2 ani.

Între obiectivele transversale ale proiectului se numără dezvoltarea competențelor lingvistice și interculturale, cunoașterea altor culturi, stabilirea de noi contacte profesionale, dezvoltarea competențelor interpersonale.

Fiind o nevoie comuna a tuturor cadrelor didactice de a-si imbunatati abilitatile de utilizare a mijloacelor digitale si tinand cont de dotarea IT a scolii, ne propunem ca un numar de 16 cadre didactice din toate ariile curiculare sa urmeze cursuri de formare in utilizarea efectiva a roboticii educationale, a tablelor interactive si a altor instrumente web 2.0 astfel incat sa fie facuti pasi importanti catre o invatare digitala. In aceasta privinta, profesorii scolii vor invata sa integreze metode inovative ,bazate pe IT ,de predare si invatare ,care sa asigure motivarea elevilor si cresterea calitatii actului educational, sa utilizeze instrumente manageriale adecvate unui invatamant din ce in ce mai digitalizat, asigurand o dimensiune europeana a scolii.

Proiectul va fi dezvoltat pe o perioada de 2 ani iar impactul preconizat se referă la: dezvoltarea competențelor digitale în domeniul noilor tehnologii WEB 3.0 a profesorilor;creșterea interesului pentru integrarea noilor instrumente și resurse digitale în procesul didactic;creșterea calitații serviciilor educaționale prin implementarea politicii de digitalizare a scolii; diversificarea ofertei CDS a scolii prin introducerea a două programe de optional bazate pe invatarea digitala.

Profesorii vor desfășura lecții utilizând aplicațiile digitale pentru computer/ smartphone-uri și softul tablei interactive. Vor transfera noile practici didactice și colegilor din școală, prin formare în cascadă. Vor fi inițiate și derulate la nivelul școlii 3 workshopuri și alte 3 colaborări europene bazate pe învățare digitală (1 proiect eTwinning, 1 proiect KA2 si 1 parteneriat educational cu o școala).

Noua politică școlară privind învățarea digitală, Planul operațional 2021-2022, Programul ”Smart School”, eleborate in urma participarii la cursurile de formare, vor susține noul stil de predare, astfel încât impactul proiectul sa fie unul pozitiv și puternic:

-profesorii vor practica un stil de predare îmbunătățit: vor susține lectii moderne, creative, utilizand instrumente web 3.0, table interactive, robotica; progresează în învățare și colaborează, inclusiv cu profesori europeni în proiecte care le dezvoltă lor și elevilor lor competențele digitale; sunt mai apreciați de elevi și părinți; au o mai mare satisfacție față de propria muncă pe care o împărtășesc și altora, isi vor continua dezvoltarea profesională prin participarea la simpozioane si alte modalitati de formare;

- elevii școlii vor dobandi competente digitale , vor deveni mai activi și mai motivați la disciplinele unde utilizează tabla interactivă sau smartphoneul, vor aprecia mai mult aceste lecții și pe profesori.

Consideram ca implementarea acestui proiect va genera rezultatele si schimbarile dorite in scoala prin cresterea gradului de digitalizare a procesului didactic si, implicit, dezvoltarea competentelor digitale si a rezultatelor elevilor, astfel se vor imbunatati rezultatele scolii, imaginea scolii in comunitate .

ANUNȚ

În urma aprobării finanţării proiectului de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA101 cu numărul referință 2020-1-RO01-KA101-079039, cu titlul “Profesori pregătiți pentru o școală digitală”, Școala Gimnazială,,Mihai Eminescu” Alexandria, organizează concurs de selecție a cadrelor didactice ce vor face parte din echipa de implementare și care vor contribui la atingerea obiectivelor proiectului.La selectie pot participa cadre didactice titulare ale școlii, cu competențe în tematica proiectului.

Calendarul selecției:

  • Depunerea dosarelor de către cadrele didactice interesate la secretariatul unității- 5-7.05.2021, ora 14.

  • Evaluarea dosarelor de către comisia de selecție- 10-11.05.2021

  • Afișarea rezultatelor inainte de contestații - 12.05.2021

  • Depunerea contestațiilor - 13.05.2021, 8.00-14.00

  • Rezolvarea constestațiilor -14.05.2021

  • Afișarea rezultatelor finale - 15.05.2021

Dosarul de selecție va conține următoarele :

  • Depunerea dosarelor de candidatură se va face la secretariatul Școlii Gimnaziale,,Mihai Eminescu”, Alexandria cu număr de înregistrare. Având în vedere condițiile actuale de desfășurare a activității în regim de telemuncă/online, dosarul se poate depune și în format scanat pe adresa de e-mail a școlii, scoala.cinci@yahoo.com, pentru facilitarea accesului și evaluării dosarelor în condiții de siguranță sanitară pentru membrii echipei de selecție.

  • Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

• Opisul dosarului

• Copie BI/CI

• cerere-tip de înscriere (anexa 4)

• scrisoare de intenție cu argumentarea dorinței de implicare în echipa de implementare a proiectului

• CV Europass însoțit de copii ale documentelor justificative relevante pentru candidatură