Young journalists of today- KA 229

Proiect de parteneriat european între școli, finanțat prin programul Erasmus+

Prima mobilitate a proiectului - Short-term joint staff training events in Croatia- Journalism

21-25 oct.2019

Rezultate selectiei pentru elevi si profesori le gasiti mai jos.

rezultate_selectie_elevi.pdf
rezultate_selectie_profesori.pdf

Proiectul nostru eTwinning „Young and media”, realizat în perioada decembrie 2018 până în februarie 2019, a primit recunoaștere internațională prin certificatul - European Quality Label..

Aceasta înseamnă că activitatea profesorilor, elevilor și a școlilor implicate în proiect este recunoscută și premiată la cel mai înalt nivel european. Anterior, în 2019, proiectul a fost premiat și cu certificate naționale de calitate de la trei agenții naționale: Macedonia de Nord, Croația și România.

Puteți vedea activitatile proiectului accesand următorul link: twinspace.etwinning.net/78105/home

SELECTIE GRUP TINTA

Vă anunţăm demararea procesului de selecţie pentru formarea grupului ţintă de elevi și cadre didactice în vederea formarii echipei de implementare din cadrul Proiectului de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli, KA229 ERASMUS+ intitulat Young journalists of today - responsible digital citizens of tomorrow, având ca parteneri următoarele școli:

  • Osnovna skola Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec, Croația

  • OOU Lazo Angelovski, Skopje, Macedonia

  • OS "Dositej Obradovic",Cicevac, Serbia

  • IES Maestre de Calatrava, Ciudad Real, Spania

Grupul ţintă va fi format din 15 elevi și 5 rezerve, de la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” ,cu vârsta 10 ani- 14 ani (clasele a IV-a, a V-a, a VI-a și a VII-a) și 10 profesori care vor participa la activitățile transnaționale de învăţare pentru elevi şi cadre didactice în Macedonia, Serbia, Spania (5 elevi însoţiţi de 2 cadre didactice). Pentru fiecare mobilitate, selecţia elevilor participanti se va realiza cu doua luni înaintea fiecărei mobilități .

Proiectul de parteneriat urmărește realizarea obiectivelor specifice Programului Erasmus+ prin promovarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, a competentelor de utilizare a instrumentelor IT, îmbunătăţirea nivelului de cunoștințe de cultură, civilizație, istorie și geografie legate de ţările participante la proiect. De asemenea, elevii vor învăţa să lucreze în echipă, vor fi încurajați să cultive toleranţa și respectul de sine şi faţă de ceilalți, vor învăţa ce înseamnă valorile europene comune.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta educația în mass-media a elevilor și profesorilor noștri prin publicarea de conținuturi în ziarul digital al școlii și crearea de ateliere pentru lecții de alfabetizare media.

Obiectivele proiectului sunt conectate cu prioritățile UE privind alfabetizarea media, astfel că ne dorim ca participanții la proiect să:

- utilizeze eficient tehnologiile media;

- să aibă acces și să ia aleagă informația studiind diferite surse;

- să înțeleagă cum și de ce este creat conținutul media;

- să analizeze critic mesajele media, tehnicile, limbajul și convențiile lor;

- să utilizeze creativ media pentru exprimarea și comunicarea ideilor, informațiilor și opiniilor;

- să recunoască și să evite conținuturi sau servicii media jignitoare și dăunătoare;

- să folosească eficient media pentru a-și realiza drepturile democratice și responsabilitățile civice.

Prin îmbunătățirea competențelor media vom îmbunătăți, de asemenea, competențele lingvistice și gândirea critică .

Osnovna skola Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec, Croația

OOU Lazo Angelovski, Skopje, Macedonia

OS "Dosite Obradovic",Cicevac, Serbia

IES Maestre de Calatrava, Ciudad Real, Spania

ANUNT

ÎN PERIOADA 01.09.2019-31.08.2021 ,SCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” va implementa în calitate de partener, alaturi de scoli din Croatia, Macedonia de Nord, Serbia si Spania,proiectul de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, schimb interşcolar, KA229 ERASMUS+

“ Young journalists of today - responsible digital citizens of tomorrow”

Nr. de referinţă: 2019-1-HR01-KA229-060777_3


Disclaimer

Toate informațiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect a a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”, Alexandria, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.