M i s i u n e

 Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”

 Alexandria


          Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alexandria este o instituție de învățământ care asigură dezvoltarea la nivel înalt a fiecărui elev, punând accent pe dezvoltarea calităților sale, pe promovarea aptitudinilor individuale și de grup, deschidere la nou spre învățare și respectând valorile unei societăți democratice.

          Educația primită în școală sub îndrumarea unui profesor, alături de cea oferită de către părinți, deține un rol extrem de important în dezvoltarea caracterului și a personalității, dar și a comportamentului tânărului în societate.

         Procesul educației necesită răbdare, atenție și perseverență și trebuie să constituie o prioritate în viața fiecărui individ, beneficiile aduse de aceasta fiind nemăsurabile.

          Nimeni nu poate abdica de la rolul de educator, deoarece prin ceea ce spunem și prin ceea ce facem influențăm, voluntar sau involuntar, în sens bun sau în sens rău, pe cei din jurul nostru. Și dacă totuși avem această menire, oare de ce să nu o facem bine?

          Copiii odihnesc și refac omul! Ei rezumă gingășia și frumusețea, puritatea și nevinovăția, sunt o refacere a omului!

          Fără duioșie și ingenuitate, nimeni nu se poate apropia de sufletul copiilor.

         Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alexandria are ca obiectiv fundamental educarea, instruirea, formarea spirituală și culturală a elevilor. Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a fi competent în a deține și utiliza informația, de a fi deschis spre schimbare, spre înțelegerea și respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăți democratice.

        Atât corpul profesoral al școlii cât și elevii, se raportează la valori ca: profesionalism, responsabilitate, calitate și demnitate; valori care să le asigure un viitor remarcabil.

          Suntem angajați în realizarea celui mai înalt ideal: transformarea puiului de om în OM ADEVĂRAT!

          Să împletim așadar în acest scop idei mai multe, sentimente mai vii și hotărâri mai tari de a lucra...